Chất vải da cá cotton 100% co giãn
size 1-510-20 kg
1 ri 1 màu