Chất nỉ cotton trần bông
Tay áo bồng rộng unisex
Hình phản quang decal xịn xuất EU
Sỉ 45k-65k