Chất thun gân dày chuẩn ảnh.từ form tới chất.
Sỉ 30-45k
#aocroptop #crt #aothun