Sơ mi hoa cúc nữ tay dài.
Chất thô đẹp.
Sỉ 63k-73k