chất vải cotton 4chiều ,mịn ,báo đẹp
size 1-510-20 kg