Kích thước: 36cm*16cm*10cm* cao*dài*rộng

Chất liệu chuyên dụng cao cấp

Đường may tỉ mỉ, chắc chắn.

có túi đựng nước tiện lợi

ĐA NĂNG : đeo chéo, trước ngực , sao lưng. ôm sát người tăng đưa cao hoặc thấp