Mình ở cửa khẩu Tân Thành sỉ các mặt hàng Ai có nhu cầu liên hệ nhé