40k/hộp sl 20 hộp trở lên
35k/hộp sl 40 hộp trở lên
LH 0906 991 477