58k/hộp(1/2kg) số lượng 10 trở lên
55k/hộp(1/2kg) số lượng 20 trở lên
50k/hộp(1/2kg) số lượng 50 trở lên
LH 0906 991 477