tranh ghép loại dầy kích thước 14cm x 14cm giá sỉ 3k7z a l o 0 9 8 72 1 79 5 2