Hàng sắn SLL
- CTV 80k
- 10c : 53k
- 50c : 50k
- 100c : 48k
SLL ib
[r] ĐỊA CHỈ: 76 Đường T, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội