Cáp Audio AUX BOROFONE BL1 Chuyển Jack 35mm sang Jack 35 mm 1m truyền tải dữ liệu cao