Hàng sắn SLL
- CTV 50k
- 10c : 33k
- 50c : 32k
- 100c : 31k
SLL ib
[r] ĐỊA CHỈ: 76 Đường T, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội