Sạc cho tất cả các dòng máy smartphone. Dòng sạc là 1.6A