Hàng sắn SLL
- CTV 50k
- 10c : 30k
- 50c : 30k
- 100c : 28k
SLL ib
ĐỊA CHỈ: 76 Đường T, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội