Sen đá chậu phối thành hình bông hoa chậu trung
Giá 119k chậu
Giá sỉ 10 chậu 100k chậu
Giá sỉ 20 chậu 80k
Free ship đơn sĩ đầu tiên