Sen đá vừa chiết vào chậu nhựa sẳn.
Giá 20k 3 cây
Lấy nhiều hơn 30 cây có giá tốt