Kích thước 10cm trở lên
Giá 35k chậu hàng chuẩn
3 chậu 110k
Lấy 10 chậu giá 25k
Free ship đơn hàng trên 500k