Sen được trồng vào chậu sứ nhỏ lung linh. Bén rể sinh trưởng tốt.
Giá chỉ 60k khi lấy lẻ
Giá sỉ 50k 10 chậu
40k 20 chậu