Free ship đơn hàng 300k.
Giá lẻ 35k chậu
Mua 3 chậu 100k
Mua 10 chậu 30k chậu
Mua >15 chậu 25k