Ủ TRẮNG DETOX SỐ 8
Hàng Chuẩn
Ủ TRẮNG là bước RÚT GỌN quá trình dưỡng trắng da. Do da khó lên tone, chai lì đen ngăm.
1 chai Ủ DETOX BLANC NUÔI DA GIẢI QUYẾT NHANH VẤN ĐỀ NÀY. Giúp da mềm mịn - bật tone dễ dàng hơn
Ủ 15 phút #ĐEN_Lì TỚi CỠ NÀO CŨNG #TRẮNG_BẬT TÔNG
Đã dùng Em ủ trắng tế bào gốc này dùng là trắng này chấp hết nhé, bật tone từ 30-80% sau lần ủ đầu tiên luôn í.
Khách ủ e này xong đảm bảo không hồi da, dưỡng kem da càng trắng đẹp