Gel rửa tay khô Familiar là 1 thương hiệu đã được khẳng định tại VN. Sản phẩm dạng Gel
Can 5 lít tiết kiệm cho các cửa hàng và công sở
Sỉ từ 2 can