Đối với NHUỘM: Chống xót, Giảm tới 90% mùi amoniac của thuốc nhuộm. Phục hồi tóc, Khóa màu Chuyển hóa thuốc nhuộm thành không có mùi khó chịu.
👉 Đối với UỐN ,DUỖI :
💥💥 Phục hồi tóc, Hạ nồng độ kiềm xuống, Khử Kiềm về PH 5.5
💥💥 Kết hợp thành dung dịch bóc đen, bóc đỏ, bóc phủ bóng an toàn.
👉 Đối với HẤP:
💥💥 Hấp thải độc tố trong quá trình uốn duỗi nhuộm nhiều lần( kết hợp bất kì dầu hấp hoặc collagen hoặc keratin, hay oxi để phục hồi tóc).
💥CÁCH LÀM:
👉Tóc khỏe pha 5ml, tóc thường pha 20ml, tóc yếu pha 30ml ( áp dụng đối với uốn,duỗi, nhuộm)
👉 Với phục hồi: trộn 30ml này với collagen hoặc keratin rồi hấp như bình thường