Dòng sản phẩm hấp phục hồi chuyên sâu LD 88
Giúp phục hồi cấu trúc tóc đã bị hư tổn do uốn duỗi nhuộm
Cách dùng 1 tháng hấp ủ lạnh 2 lần tại nhà
Có thể dùng thay dầu xả tóc
Gội sạch - Bôi Hấp Ld88 để ủ 10p - có thể dùng thêm mũ kích nhiệt
Dòng sản phẩm hấp phục hồi chuyên sâu LD 88
Giúp phục hồi cấu trúc tóc đã bị hư tổn do uốn duỗi nhuộm
Cách dùng 1 tháng hấp ủ lạnh 2 lần tại nhà
Có thể dùng thay dầu xả tóc
Gội sạch - Bôi Hấp Ld88 để ủ 10p - có thể dùng thêm mũ kích nhiệt