KÍCH BÓNG ACTIVE TÓC
DUNG TÍCH: 250ML
KHỬ MÙI
CHỐNG RÁT
HỖ TRỢ PHỤC HỒI
GIÚP MỀM, MƯỢT TÓC
CÁCH DÙNG: PHA TRỰC TIẾP VÔ HÓA CHẤT TỪ 5-10ml