Tinh chất khử vàng tóc tẩy
Khử vàng vượt trội không gây khô xơ tóc
Khử lên trắng cực mạnh từ level 10
Khử lên màu chuẩn không ám tím hay xanh.
Dung tích: 280ml