Sản phẩm đũi về rất nhiều cho các quý khách, kt :1,6x2m. 1,8x2m
Giao hàng toàn quốc