Set gồm
1 mền trần bông mỏng cho bé
1 gối đầu cho bé cả vỏ và ruột
1 gối ôm cho bé cả vỏ và ruột
Nhận làm theo đơn đặt hàng sll
#changagoichobe
#changagiare