Bộ 5 món polycoton
1 chăn hè trần bông
1 ga chun đủ size
2 vỏ gối đầu trần bông
1 vỏ gối ôm
Cam kết y hình, thoải mái giặt tay, giặt máy
#changagoi
#phukiengiuong