Bộ săn phẩm satin mầu mới, thiwets kế tối giản cho góc nhìn nhẹ ng :
Bộ gồm 7 món:
- 2 gối đầu
- 2 gối tựa
- 1 gối ôm
- 1 chăn
- 1 ga phủ
Giao hàng toàn quốc