Thảm gồm 3 lớp trên đầu là vải nỉ dạng lông cừu
Ở giữa là lớp bông mỏng
Dưới cùng là vải nỉ mềm mại