Thảm bếp gồm 2 tấm có kích thước lần lượt là 120x40cm và 40x60cm