kho hàng chuyen hàng Quảng Châu. hàng mới có tem.hàng hiệu. vải tốt. voan.cao cấp.giá rẻ nhất thị trường. ôm lô
sỉ sl (200 cái 45k.500 cái 43k.1000 cái 40k.2000 cái 38k.3000 cái 37k.4000 cái 36k.5000 cái 35k. giá yêu thương. bao mua về bán lời