Đầm bầu sơ mi tay lững in chữ cổ nơ đuôi cá màu vàng