Tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Hoa Kỳ - đầy đủ giấy tờ kiểm định
Không gây kích ứng và nhẹ dịu không làm cay mắt bé
Lưu lại mùi thơm lâu và thoải mái mát mẻ cho bé