Sỉ 9k


Bill trên 1tr rưỡi 1,2 c vẫn tính sỉ

Sl50 7k

Sl100 6.5k

Sl200 5k

Sl500 4k

Sl1000 3.5k


Sll fix