Ống hút inox 304 size sinh tố. Kích cỡ 21.5cm x 6mm kích cỡ thông dụng.

CHỈ NHẬN SỈ TỪ 50 ỐNG
Có 2 Loại Cong or Thẳng

HÀNG CHUẨN INOX 304, KHÔNG PHẢI INOX 201. KHÁCH CÓ THỂ TEST THỬ
CAM KẾT KHÔNG BÁN HÀNG TRÔI NỔI, HẠI SỨC KHOẺ NGƯỜI DÙNG.
GIÁ THÀNH TỐT NHẤT, CẠNH TRANH.
HÌNH SAO HÀNG VẬY.
Lẻ & Sỉ Số Lượng Lớn. Nhận Order Số Lượng Nhiều Nghìn Cái Cho Đến Mấy Chục Nghìn ^^