Mình cần thanh lí lop hơn 70kg li sứ nhật bản.
Hàng bán mão chỉ 7tr.