Ống hút inox 304 size trà sữa trân châu. Kích cỡ 26.6cm x 12mm kích cỡ thông dụng

CHỈ NHẬN SỈ TỪ 50 ỐNG
Có 1 Loại Thẳng

HÀNG CHUẨN INOX 304, KHÔNG PHẢI INOX 201. KHÁCH CÓ THỂ TEST THỬ
CAM KẾT KHÔNG BÁN HÀNG TRÔI NỔI, HẠI SỨC KHOẺ NGƯỜI DÙNG.
GIÁ THÀNH TỐT NHẤT, CẠNH TRANH.
HÌNH SAO HÀNG VẬY.
Lẻ & Sỉ Số Lượng Lớn. Nhận Order Số Lượng Nhiều Nghìn Cái Cho Đến Mấy Chục Nghìn ^^