Hộp 4c màu như hình
3sz : L45-55kg- xl56-65-xxl66-82kg
Giao toàn quốc cod
Liên hệ KO 834193228