Chất liệu mềm mịn thoáng mát
Hàng chuẩn như ảnh
Fom 35-55kg mặc vừa
Một bịch 10c gồm các màu như ảnh
Lấy sỉ số KO 834193228