Chất vải su mềm mịn đanh tay
Các màu đẹp chuẩn như ảnh
40-60kg vừa
Lố 10c đủ màu
Kế bạn số KO 834193228 lấy sỉ sll