Chất vải mềm mịn
Cạp chun đàn hồi
40-55kg vừa
Lố 10c đủ màu như ảnh
Kế bạn số KO 834193228 lấy sỉ sll