Màu sắc như ảnh. Lố 10c
Co dãn freesize 45-65kg
Mỗi cái 1 túi díp
Lấy sỉ zzalo số 0- 834-193-228