Rolex Cơ Vòng Cao Cấp
• Vỏ inox thép không rỉ
• Máy: Cơ Automatic
• Sz: 36mm
• Hiển thị lịch ngày
Mã: GE0
Sỉ ib
Box nhỏ 100
Box lớn 170