Rolex Trung Cấp
• Size: 26/32/36/40mm
• Inox thép không rỉ
• Kính sapphire
• Máy: Pin
Sỉ
===
Box nhỏ 100
Box lớn 170