Hublot Trung Cấp
Size: 42mm
Chạy Kim nhỏ
Dây Cao su
Sỉ 450
--
Box hub 150
Box da 35
Box gỗ 60