Romanson Da cao cấp
Hàng về lại lô mới ạ
Dây da mềm
Chạy 6kim
Mặt và khoá là thép không rỉ
Nam :45mm
650
Box da : 35
Box gỗ : 60