Chopard Da trung cấp
Size: 34mm
Mặt hạt đá xoay lạ mắt
Sỉ 250