Đồng hồ dây da hoa xoàn Đơn hàng không đi Cod 100 - chuyển khoản hoặc cọc tiền hàng nhận đc hàng đi